Cây trồng sống và phát triển được nhờ chất dinh dưỡng trong đất và được nước hòa tan và đưa lên cây qua hệ thống rễ. Nước giúp cây trồng thực hiện các quá trình vận chuyển các khoáng chất trong đất giúp điều kiện quang hợp, hình thành sinh khối tạo nên sự sinh trưởng của cây trồng. Trong bản thân cây trồng, nước chiếm một tỷ lệ lớn, khoảng từ 60% đến 90%. Tuy nhiên, tổng lượng nước mà cây trồng hút lên hàng ngày lại chủ yếu là để thoát ra ngoài (thoát hơi qua lá), lượng nước giữ lại chỉ khoảng 0,5%-1%. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho cây trồng phải hút nhiều nước để cân bằng giữa thoát hơi ở lá và giữ lại, có thể tổng hợp thành 4 nguyên nhân chính sau:

– Trên bề mặt lá cây có nhiều không khí khổng giúp cho sự thoát hơi nước. Diện tích khí khổng càng lớn thì sự hấp thụ CO2 trong không khí vào lá càng dễ dàng, giúp cây trồng quang hợp được từ ánh sáng mặt trời

– Sự thoát hơi nước là động lực đòi hỏi cây trồng hút nhiều nước từ đất. Nhờ hiện tượng mao dẫn mà nước từ đất có thể vào bên trong than cây qua hệ thống rễ và đi lên trên cao.

– Sự thoát hơi nước giúp cho sự cân bằng nhiệt ở chung quanh lá và thân cây. Lá cây hấp thụ ánh sang mặt trời phục vụ cho quá trình quang hợp, một phần năng lượng chuyển thành nhiệt năng làm cho nhiệt độ cây trong tăng lên vì vậy cần phải có sự thoát hơi nước để giảm nhiệt độ bề mặt.

– Sự thoát hơi nước thúc đẩy cho quá trình vận chuyển dưỡng chất trong đất đi lên qua sự di chuyển của nước trong cây trồng. Do đó sự thoát hươi nước càng lớn thì cây trồng sẽ hấp thu chất dinh dưỡng càng nhiều.

Từ đó có thể thấy, nước có vai trò rất quan trọng đối với cây trồng. Nước hòa tan và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt nhờ sự có mặt của nước.

Cùng chuyên mục